หน้าแรกข้อมูลสมาคมเพลงประทับใจกิจกรรมติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายกสมาคมภริยาฯ นำคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทูลกระห...
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานบันทึกแถบวีดิทัศน์ อ...

  ประวัติความเป็นมา สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

      ปีพุทธศักราช 2533 พลเอก วันชัย เรืองตระกูล ปลัดกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้น และคุณหญิง สรัสนันท์ เรืองตระกูล ได้ริเริ่มก่อตั้งชมรมเล็ก ๆ ขึ้น โดยชักชวนภริยานายทหารชั้นผู้ใหญ่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับหนัาที่ ดูแลทุกข์สุขของข้าราชการ และครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
     ต่อมา คุณหญิง สรัสนันท์ เรืองตระกูล จึงได้ขออนุมัติจากปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นสมาคม แล้วได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2533 และใช้ชื่อว่า

"สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม"    อ่านเพิ่มเติม...

  กิจกรรม สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
154 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมความรู้สู่อนาคต โรงงานวัตถุระเ...
153 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยมโครงการ"รวมพลคนรักบ้าน ร้านศูนย์บาท" ของ โ...
152 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเ...
151 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เยี่ยมและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวกำลังพล ตามโครงการ "...
150 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมร...
149 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมโครงการ "สานรัก สานฝัน รางวัลแด่น้อง" ของ โ...
148 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการ ๔+๑ ของสมาคมภริยาฯ ของ โรงงานว...
147 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยมโครงการรวมพลคนรักบ้านร้านศูนย์บาท ของ ศูนย์...
146 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เยี่ยมและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวกำลังพล ตามโครงการคร...
145 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เยี่ยมโครงการตามแนวพระราชดำริ พื้นที่การเรียนรู้เศรษ...
144 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรา...
143 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ส่งเสริมความรู้สู่อนาคต ของ ศูน...
142 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมโครงการสานรัก สานฝัน รางวัลแด่น้อง ของ ศูนย...
141 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมภริยาฯเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ 4+1 ของสมาคมภริยาฯ ของ ศูนย์อำนว...
140 นายกสมาคมภริยาฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ศูนย์การเรียนรู้ อาคารพักอาศัยพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะ(อาค...
139 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานเปิด "ศูนย์ส่งเสริมความรู้สู่อนาคต" อาคารที่พักอาศัย สำนักงานปลัดก...
138 ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบ...
137 ปลัดกระทรวงกลาโหม และนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานกิจกรรมของโครงการ "ครอบครัวอบอุ่นใจ สายใยกำลังพล ...
136 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจครบรอ...
135 ปลัดกระทรวงกลาโหม มอบให้ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยากระทรวงก...
134 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมพระพิธีเลี้ยงพระเทศน์มงคลวิเศษถวายเป็นพระราชกุศลถวาย ...
133 สมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีเดินริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...
132 ปลัดกระทรวงกลาโหม และนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...
131 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้แทนนายกสมาคมภริยาฯ นำพ...
130 ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ เฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดด...
129 ปลัดกระทรวงกลาโหม และนายกสมาคมภริยาฯ นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและภริยาร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพร...
128 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพ...
127 คณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพร...
126 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานการมอบรางวัลทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรในกิจกรรม "รักแม่ รักษ์วัฒนธ...
125 สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอ...
124 วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ครบรอบปีที่ ๔๐
123 พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา นายกสมาคมภริยาฯ นำ คณะนายทหาร...
122 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร คณะกรรมการสมาคมภร...
121 พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา นายกสมาคมภริยาฯ บันทึกแถบวิดิท...
120 นายกสมาคมภริยาฯ นำผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมบันทึกแถบวิดิทัศน์อาศิรวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชน...
119 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมอุปนายกสมาคมภริยาฯและคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ ร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา,ผ...
118 พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม.ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กอล์ฟ...
117 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธ...
116 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คณะก...
115 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
114 นายกสมาคมภริยาฯ รับเข็มเชิดชูเกียรติ การต่อต้านการก่อการร้ายกิตติมศักดิ์
113 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถล...
112 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีถวายมหาสังฆทานและพิธีห่มผ้าหลวงพ่อสมปรารถนา ณ วัดพิชยญาติการา...
111 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบ ๔๑ ปี
110 นายกสมาคมภริยาฯ ขอบคุณผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโครงการ"ส...
109 นายกสมาคมภริยาฯ ได้จัดกิจกรรมอาชาบำบัด แก่บุตรข้าราชการที่ร่วมโครงการ"สานรัก สานฝัน รางวัล แด...
108 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมและบุตรข้าราชการและครอบครัวในโครงการ"สานรักสานฝัน รางวัลแด่น...
107 นายกสมาคมภริยาฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับผู้ร่วมโครงการ"สานรักสานฝัน รางวัลแด่น้อง" ที่ไนท...
106 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯและผู้ร่วมโครงการ "สานรัก สานฝัน รางวัลแด่น้อง" เข้าเยี่ยมช...
105 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯและผู้ร่วมโครงการสานรักสานฝันรางวัลแด่น้อง เข้าเยี่ยมชมสวน...
104 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ คณะแพทย์ พาบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษพร้อมครอบครัว ร...
103 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
102 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมปฏิบัติภารกิจเนื่องในงานพ...
101 ปลัดกระทรวงกลาโหมมอบเงินจากการแข่งขันจักรยานให้สมาคมภริยาฯ เพื่อใช้สนับสนุนงานของสมาคมฯ
100 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาเป็นประธานในพิธีวันสถาปนา สำนักงานแพทย์ ฯ ครบ 11ปี
099 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ เดินทางไปเยี่ยมโครงการต่างๆของสมาคมภริยฯ
098 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยาน "Bike For All "
097 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯร่วมเปิดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
096 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ คณะกรรมการ สมาคมภริ...
095 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณ "รักกันให้ลั่นทุ่ง"
094 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๕๙
093 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีรดน้ำและขอรับพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันส...
092 ปลัดกระทรวงกลาโหม และนายกสมาคมภริยาฯ เข้ารดน้ำขอพร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เนื่องในโอกาสวัน...
091 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๒๙ ปี
090 การออกร้านสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและ ร้านสมาคมภริยาฯ ในงานกาชาดปี ๒๕๕๙ ๓๐ มีนาคม - ๗ เมษายน...
089 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิ...
088 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานการประชุม คณะอำนวยการออกร้านสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ ร้านสมาคม...
087 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินและของรางวัลเพื่อร่วมสนับสนุนการออกร้านฯ ในงานกาชาด...
086 ปลัดกระทรวงกลาโหมและนายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ไทยและสาธารณรัฐแห...
085 นายกสมาคมภริยาฯ และคณะกรรมการสมาคมภริยาฯ รับมอบถังขยะจาก เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
084 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานการประชุมการจัดงานออกร้านสมาคมภริยาฯ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙
083 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานวันสถาปนา สลก.สป. ครบปีที่ ๒๗
082 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
081 นายกสมาคมภริยาฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะและความรู้ "เพนท์แก้ว"
080 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการฯ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดวรนาถบรรพต(วัดเขากบ)
079 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทั้ง 4 โครงการ ณ.โรงงานวัตถุระเบิดทหา...
078 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบโล่เกียรติคุณแก่สมาคมภริยาข้าราชการ สป.
077 คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา นายกสมาคมภริยาข้าราชการ สป. นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงาน“วันแห่งการให...
076 นายกสมาคมภริยาข้าราชการ สป. เข้ารับรางวัล“รัตนอุบาสิกา” มหาอุบาสิกาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธ...
075 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ในงานนี้ ปลัดกระทร...
074 พันเอกหญิง ภรณี ชเยมะ อุปนายกสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาฯ พร้อมคณะกรรมการ
073 นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อุปนายกและคณะกรรมการสมาคมฯ
ร่วมงานเลี้ย...
072 นายกสมาคมภริยาฯ นำอุปนายกฯ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ ๔ โครงการที่ ศอว.ศอพท. จังหวัดลพบุ...
071 นายกสมาคมภริยาฯ นำอุปนายก และคณะกรรมการสมาคม ไปตรวจเยี่ยมโครงการที่ ศอว.ศอพท. จังหวัดลพบุรี ...
070 นายกสมาคมภริยาฯ จัดงานเลี้ยง Thank you party nice to see you beautiful Friday
ให้คณะกร...
069 ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา นายกสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลงานวันค...
068 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
067 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่ม(๓๐๐ผืน) ให้กับทหารแ...
066 ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียน สวัสดีปีใหม่และนำภาพมามอบให้ ...
065 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการครอบครัวอบอุ่นใจ สายใยกำลังพล รักษ์สุขภาพดีมีความสุข ใน...
064 ปลัดกระทรวงกลาโหม และนายกสมาคมภริยาฯ พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่ม (๖๐๐ผืน)
ให้กับ...
063 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม...
062 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานจัดงานวันเด็กของ สป. ที่ศูนย์ประชาชื่น และแจ้งวัฒนะ พร้อมทั้งให้ข...
061 พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม และ คุณวิภาพร ช้างมงค...
060 พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ รองปลัดก...
059 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าเย...
058 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคาราวะและอวยพร คุณเจริญ และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ในวาระดิถีข...
057 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคม เข้าอำนวยพร และขอรับพรปีใหม่ จาก พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ปลั...
056 ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม...
055 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ มกรา...
054 ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำข้าราชการชั้นผ...
053 นายกสมาคมภริยาฯนำเครื่องภัตตาหาร ถวายแก่พระสงฆ์ที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕...
052 ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานว...
051 นายกสมาคมภริยาฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรร...
050 นายกสมาคมภริยาฯ และสมาชิกฯ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม...
049 พันเอกหญิง ภรณี ชเยมะ อุปนายกสมาคมภริยาฯ ได้นำคณะกรรมการภริยาข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมบริจา...
048 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมงานเพื่อนพึ่ง (ภา) ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสำ...
047 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานจัดงานพบปะเยี่ยมเยือนกำลังพล โครงการ "ครอบครัวอบอุ่นใจ สายใยภริยากำ...
046 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ รับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารฯ และ...
045 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยือนกำลังพล โครงการ"ครอบคร...
044 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะสมาชิกฯ กราบนมัสการ พระเทพดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ส่งเสริมบำร...
043 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า...
042 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘...
041 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยม...
040 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๕...
039 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานการประชุม เตรียมการจัดงานเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก ณ ห้องไชยปราการ กรมก...
038 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมทั้งอุปนายกสมาคมฯและสมาชิก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้...
036 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านก...
035 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย...
034 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร...
033 วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ครบรอบ ๒๕ ปี เมื่อวันที่ ๙ พฤศ...
032 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานโครงการของสมาคมภริยาฯ โดยมีคณ...
031 นายกสมาคมภริยาฯ เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร พงศกร ทุมมานาม ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เ...
030 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับพรจาก คุณศศิณี ภัททิยกุล อดีตนายกสมาคมภริยาฯ ในโอกาสเ...
029 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสถาปนาสมาคมฯ
028 นายกสมาคมภริยาฯ บรรยายพิเศษให้กับนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ...
027 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับพรจาก พันเอกหญิง บุบผา สารฤทธิ์ อดีตนายกสมาคมภริยาฯ
026 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เยี่ยมเยียนบุตรกำลังพลในพื้นที่ประชาชื่น “โครงการ สานรัก ส...
025 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาความรู้ (ประชาชื่น) “โครงการส่งเสริม...
024 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก...
023 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าแสดงความยินดีแก่ คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ในโอกาสเข้ารับต...
022 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ และขอรับพรจาก พลโทหญิง วรนุช เบ...
021นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะ และขอรับพรจาก คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ปรึกษาสมาคมภริย...
020 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าแสดงความยินดีแก่ พลตรีหญิงรัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองท...
019 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าแสดงความยินดีกับ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในโอกาสเข้ารับ...
018 นายกสมาคมภริยาฯ ให้การต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านองค์การทหารผ่านศึก ที่เข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข...
017 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมคารวะ และขอรับพรจาก คุณหญิงสรัสนันท์ เรืองตระกูล...
016 คุณพีรเดช พัฒนจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด เข...
015 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับพรจาก คุณหญิงกรกช มีเพียร อดีตนายกสมาคมภริยาฯ ในโอกา...
014 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับพรจาก คุณแสงอรุณ กาญจนรัตน์ อดีตนายกสมาคมภริยาฯ ในโอ...
013 นายกสมาคมภริยาฯ ให้การต้อนรับ พลตรีหญิง รัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ...
012 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะ และขอรับพรจาก คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...
011 คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) เข้า...
010 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้ากรมการพลังงานทหาร เนื่องในวันคล้า...
009 ปลัดกระทรวงกลาโหม และ นายกสมาคมภริยาฯ เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่ทำการสมาคม...
008 นายกสมาคมภริยาฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ถวายราชสักการะและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำ...
007 พลอากาศตรีหญิง อุดมลักษณ์ สนแจ้ง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมภร...
006 พลโท นภนต์ สร้างสมวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เข้าแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมภริ...
005 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เข้าแสดงความยินดีกับนายกสมาคมภริยาฯ ในโอกาสเข้ารับตำแ...
004 พลโท ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี เจ้ากรมการพลังงานทหารฯ นำคณะข้าราชการกรมการพลังงานทหารฯ เข้าแสดงควา...
003 นายกสมาคมภริยาฯ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับพรจาก คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ ในโอก...
002 นายกสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและขอรับพรจาก คุณหญิง อรพรรณ ศศิประภา อดีตนายกสมาคมภริยาฯ ใ...
001 พิธี รับ – ส่ง หน้าที่นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 
 


คุณ ผ่องพรรณ จันทร์โอชา

นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 
ติดต่อสอบถามได้ที่นี่
   
อีเมลล์  admin.opsd@mod.go.th
โทรศัพท์ 02-208-9693
   
   
ใบสมัครสมาชิก(คณะกรรมการ)
ใบสมัครสมาชิก(ข้าราชการ)
 
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม
เครื่องแบบสมาคมฯ
การประดับเข็มเครื่องหมาย
รูปกระเป๋าคันชีพฯ (แหนบ)
รายชื่อคณะทำงานสมาคมฯ
 
ระบบงาน
โครงการ ๔ + ๑ ของสมาคมภริยาฯ
 
 

๔ โครงการของสมาคมภริยาฯ

๑.โครงการศูนย์ส่งเสริมความรู้     สู่อนาคต
๒.โครงการสานรัก สานฝัน
    รางวัลแด่น้อง
๓.โครงการครอบครัวอบอุ่นใจ
    สายใยรักภริยากำลังพล
    รักษ์สุขภาพดี มีความสุข
๔.โครงการรวมพลคนรักบ้าน
    ร้านศูนย์บาท
กิจกรรมสมาคมภริยาฯ
รวมกิจกรรม ปี ๕๙
 
ลิงค์เว็บไซต์สมาคมอื่น ๆ
สถิติการเยี่ยมชม
 
เริ่มนับตั้งแต่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๔๙๖ ภายในกรมการพลังงานทหารฯ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๐๘ ๙๖๙๓
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ admin.opsd@mod.go.th